left top

 
      Vrijdag, 1 December 2023     

WerkwijzeAdvertentiesRegels & WettenAanbiedingenAanmeldenInfo opvragen
Horeca bedrijvenZoekenContactBeursagendaNieuwsarchief
right

VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT

Alle bedrijven kunnen te maken krijgen met de Voedsel en Waren Autoriteit. Een controleur kan een bedrijf bezoeken voor een inspectie, een consument kan een klacht hebben over een product, of een ondernemer kan zelf een vraag hebben over kwaliteitseisen van een product.

Warenwet
In de Warenwet staan de wettelijk eisen voor de bereiding en behandeling van levensmiddelen. De Warenwet is de basis van een groot aantal ‘Warenwetbesluiten'.

Warenwetbesluit ‘Bereiding en behandeling van levensmiddelen'
In dit Warenwetbesluit staan voorschriften voor:

  • de opslag, bereiding, behandeling, bewerking, verpakking en transport van grondstoffen van levensmiddelen:
  • apparatuur en materialen die worden gebruikt bij de bereiding en behandeling van levensmiddelen;
  • de inrichting van ‘bereidplaatsen' en bedrijfsruimten;
  • de omstandigheden waaronder eet- en drinkwaren moeten worden bereid, behandeld en bewaard. Dit mag overigens alleen plaatsvinden in bedrijfsruimten.

De Warenwet maakt onderscheid tussen vaste bedrijfsruimten en mobiele of tijdelijke bedrijfsruimten. De belangrijke voorschriften op het gebied van de inrichting en hygiëne van vaste en tijdelijke bedrijfsruimten zijn te vinden in de informatiebladen van de Voedsel- en Waren autoriteit.

HACCP
Deze regeling geldt voor elk bedrijf dat levensmiddelen bereidt, verwerkt, behandelt, verpakt, vervoert, distribueert of verkoopt. Levensmiddelen zijn eet- en drinkwaren, grondstoffen en hulpstoffen die worden gebruikt in een levensmiddel. Zowel de bakker en de ambachtelijke slager op de hoek, als de industriële ijsfabrikant, restaurateur en leveranciers hebben met deze verplichting te maken.

Hygiënecodes
Omdat elk productieproces anders is, moeten bedrijven HACCP toespitsen op de eigen situtatie. Bedrijven geven daarbij in zogenaamde hygiëneplannen aan waar en in welke fase van productie- en distributieprocessen gevaren voor de gezondheid kunnen ontstaan. Vervolgens moet worden vastgelegd welke maatregelen genomen moeten worden om risico's te verminderen, welke controles worden uitgevoerd en wat de resultaten zijn.

Met behulp van hygiënecodes is het HACCP-systeem in te voeren. Hygiënecodes worden door de branche- en sectororganisaties voor hun bedrijfstak opgesteld.
Dit heeft een lijst opgeleverd met veel voorkomende risico's binnen de diverse branches en een overzicht met te nemen maatregelen. De hygiënecodes zijn bij de branche-organisaties op te vragen. De hygiënecodes beschrijven een standaardbedrijf en moeten dus nog wel worden aangepast aan de eigen bedrijfssituatie. Als de branche geen code heeft opgesteld kan gebruik worden gemaakt van een stappenplan van de HACCP.

Inspectie
De Inspectie Gezondheidsbescherming/Voedsel en Waren Autoriteit neemt steekproeven om vast te stellen of bedrijven en medewerkers zich aan de regels houden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen industriële en niet-industriële bedrijven. Afhankelijk van het bedrijf wordt een andere wijze van controle toegepast.

Handhaving en sanctie
Wanneer bij de inspectie tekortkomingen zijn vastgesteld, is het van belang de tekortkoming zo snel mogelijk op te heffen. Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding geeft de Inspectie een mondelinge of schriftelijke waarschuwing. Of in ernstiger gevallen een proces-verbaal.

Sinds 1 februari 2001 is de Voedsel en Waren Autoriteit bevoegd een bestuurlijke boete op te leggen bij overtredingen van de Warenwet. Als er direct gevaar is voor de consument, kan het bedrijf opgedragen worden reeds verkochte producten terug te halen via een publiekswaarschuwing in landelijke en regionale dagbladen. In overleg met de Officier van Justitie kan een bedrijf zelfs voor korte of langere tijd worden gesloten.

<< terug
footer


Copyright © 2007 HORECAwijzer  |   Design & Webdevelopment by Webart Creations