left top

 
      Zaterdag, 2 December 2023     

WerkwijzeAdvertentiesRegels & WettenAanbiedingenAanmeldenInfo opvragen
Horeca bedrijvenZoekenContactBeursagendaNieuwsarchief
right

TERRASVERGUNNING

Voor een terras bij uw horecabedrijf heeft u een vergunning nodig van de gemeente. Ook als uw terras op uw eigen grond ligt, maar in het openbare gebied.

Kosten terrasvergunning (leges)
Voor een terrasvergunning moeten meestal leges worden betaald. De hoogte hiervan staat vermeld in de legesverordening van uw gemeente. Ook als uw terras op uw eigen grond ligt, maar in het openbare gebied, heeft u een terrasvergunning nodig en moet u leges betalen.

Precariobelasting
Als uw terras zich op of boven gemeentegrond of -water bevindt, moet u ook precariobelasting betalen. Behalve als de grond waarop het terras zich bevindt uw eigendom is, of als u deze grond huurt. De hoogte van deze precariobelasting staat vermeld in de gemeentelijke verordening op de heffing en inning van precariorechten.

Drank- en horecavergunning
Bij het uitoefenen van een horecabedrijf is een drank- en horecavergunning verplicht. Bij de start van een horecabedrijf moet u het terras vermelden in uw aanvraag voor de drank- en horecavergunning. Als u uw bestaande horecabedrijf wilt uitbreiden met een terras, moet u een wijziging aanvragen op de drank- en horecavergunning.

Een buitenterras krijgt alleen een vergunning als dit in de onmiddellijke nabijheid van een horecalokaliteit ligt. Het terras moet bedienbaar zijn.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat tot hoe laat er in een horecabedrijf geschonken mag worden. Voor het terras gelden dezelfde tijden.

Exploitatievergunning
In de exploitatieverordening staan regels voor de openbare orde en de veiligheid en zedelijkheid in de omgeving van openbare inrichtingen. Daarom moeten horecabedrijven een exploitatievergunning hebben. Als u een horecabedrijf start moet u op uw exploitatievergunning aangeven dat u een terras heeft. Als u uw bestaande horecabedrijf wilt uitbreiden met een terras, moet u een wijziging aanvragen op de exploitatievergunning.

Terrasseizoen
Sommige gemeenten kennen een terrasseizoen, andere niet. In die gemeenten is het hele jaar een terras mogelijk. De terrasvergunning wordt afgegeven voor de duur van het terrasseizoen. Als uw gemeente een terrasseizoen hanteert staat in de vergunning voor welke periode deze is verleend.

Grootte terras en meubilair
In het terrassenbeleid van de gemeente staat uit hoeveel tafels en stoelen uw terras mag bestaan. Daarbij wordt rekening gehouden met de beschikbare ruimte, doorrijroutes voor de brandweer en vluchtroutes bij calamiteiten.

Sommige gemeenten stellen eisen aan het terrasmeubilair. Deze eisen zijn vastgelegd in het terrassenbeleid.

<< terug
footer


Copyright © 2007 HORECAwijzer  |   Design & Webdevelopment by Webart Creations