left top

 
      Zaterdag, 2 December 2023     

WerkwijzeAdvertentiesRegels & WettenAanbiedingenAanmeldenInfo opvragen
Horeca bedrijvenZoekenContactBeursagendaNieuwsarchief
right

BOUWVERGUNNING

Als u wilt gaan bouwen, dan krijgt u te maken met de Woningwet, het Bouwbesluit, en de gemeentelijke bouwverordening. In de Woningwet en het Bouwbesluit staat wanneer u een bouwvergunning nodig heeft en aan welke regels u zich moet houden.
In 2003 zijn deze regels vernieuwd. Er geldt geen meldingsplicht meer voor een aantal kleinere bouwwerken. Een deel hiervan is bouwvergunningsvrij en een deel is licht vergunningplichtig.

Welke gebouwen dit zijn, staat in het Besluit bouwvergunningsvrije en licht vergunningplichtige bowwerken. Niemand mag van deze lijst afwijken. Ook de gemeente mag deze lijst niet wijzigen of aanvullende regels stellen. De Woningwet geldt voor alle bouwwerken (zoals kantoren, bedrijven en winkels) maar ook voor zonweringen, rolluiken, antennes en schuttingen.

Wanneer een bouwvergunning?
U heeft niet altijd een bouwvergunning nodig. Er zijn drie soorten bouwwerken:

  • bouwvergunningsvrije bouwwerken
  • licht-vergunningplichtige bouwwerken
  • regulier vergunningplichtige bouwwerken
bouwvergunningsvrije bouwwerken
Als een bouwplan voldoet aan de voorwaarden voor bouwvergunningsvrij bouwen, dan mag is er geen bouwvergunning nodig. De regels in het bestemmingsplan, de gemeentelijke bouwverordening en in pricncipe ook de gemeentelijke welstandseisen zijn dan niet van toepassing. De regels voor de veiligheid en gezondheid uit het Bouwbesluit en het burenrecht gelden wel. U moet zelf zorgen dat u aan deze regels voldoet.

Bouwvergunningsvrije bouwwerken zijn meestal kleine bouwwerken, zoals een afscheiding tussen balkons of dakterrassen, zonweringen, rolluiken, maar ook dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Voor deze bouwactiviteiten aan een woonhuis heeft u geen toestemming van de gemeente nodig.

Voor gebouwen waarin een bedrijf is gevestigd, of voor een uitbouw die als bedrijfsruimte dienst zal doen, gelden strengere eisen. Aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en ook kozijn- en gevelwijzigingen mogen alleen in de woningbouw bouwvergunningsvrij of licht-vergunningplichtig worden gebouwd.

In andersoortige gebouwen is altijd een gewone bouwvergunning nodig. Dit heeft te maken met de risico's voor de brandveiligheid, die bijvoorbeeld bij een fabriek of een café groter zijn.

licht-vergunningplichtige bouwwerken
Dit zijn kleinere bouwwerken, zoals een dakkapel of bijgebouw aan de voorkant van een woning. De gemeente toetst deze bouwwerken aan het bestemmingsplan, de welstandseisen, de monumentenvergunningvereiste, stedenbouwkundige voorschriften in de gemeentelijke bouwverordening en de eisen voor constructieve veiligheid uit het Bouwbesluit.

regulier vergunningplichtige bouwwerken
Alle overige bouwwerken, ook bijvoorbeeld een dakopbouw, zijn regulier bouwvergunningplichtig. Deze worden aan bestemmingsplan, de welstandseisen, monumentenvergunningvereiste en de gemeentelijke bouwverordening getoetst. De gemeente beoordeelt het bouwplan vooraf op alle technische eisen uit het Bouwbesluit.

Bijzondere gevallen

Monumenten

Bouwen of verbouwen in, op aan of bij een monument mag nooit bouwvergunningsvrij. Dat geldt ook voor gebouwen die liggen in een door het rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht. Ook in het geval van een aanschrijving bij normaal onderhoud moet u een bouwvergunning aanvragen.

Recreatiewoningen, woonwagens en tijdelijke bouwwerken
Bij recreatiewoningen waarin niet permanent mag worden gewoond, woonwagens of tijdelijke bouwwerken zoals een woon- of bouwkeet, mag u geen aan- of uitbouw plaatsen zonder bouwvergunning. (bijvoorbeeld een serre, berging, garage, bijkeuken, dakkapel, schuur, tuinhuisje, carport, houtopslag). Dit kan permanente bewoning en illegaal gebruik in de hand kunnen werken. Een lichte bouwvergunningplicht geldt hier.

Al begonnen voor 1 januari 2003
Was u voor 1 januari 2003 al met (ver)bouwen begonnen? Dan kunt u gewoon de regels van vóór die datum aanhouden.

<< terug
footer


Copyright © 2007 HORECAwijzer  |   Design & Webdevelopment by Webart Creations