left top

 
      Dinsdag, 3 Oktober 2023     

WerkwijzeAdvertentiesRegels & WettenAanbiedingenAanmeldenInfo opvragen
Horeca bedrijvenZoekenContactBeursagendaNieuwsarchief
right

GEBRUIKERSVERGUNNING

Een gebruiksvergunning is nodig voor het in gebruik nemen van een bouwwerk met een verhoogde kans op brand of de negatieve gevolgen daarvan. In veel gemeenten gaat de aanvraag via de gemeentelijke brandweer.

Wat is een gebruiksvergunning?
De gebruiksvergunning geeft voorschriften voor het beperken van de kans op brand, het beperken van de gevolgen van brand en het vluchten uit een gebouw bij brand. Deze voorschriften worden vertaald naar bouwkundige tekeningen en als voorwaarden in de vergunning opgenomen. De voorschriften worden bepaald door de gemeente op advies van de brandweer.

De verantwoordelijkheid voor het veilig gebruik van een bouwwerk of inrichting ligt bij de gebruiker van het pand. Dit is dus ook degene die de gebruiksvergunning bij de gemeente moet aanvragen. De gebruiker is de persoon of de organisatie die een bepaald gebouw voor een bepaald doel gebruikt of exploiteert. De gebruiker kan dus de eigenaar zijn maar ook de huurder.

Wanneer is een gebruiksvergunning nodig?
Een gebruiksvergunning is nodig als er sprake is van grotere risico's. Bijvoorbeeld wanneer er grote groepen mensen gelijktijdig gebruikmaken van een pand of bij aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

Een gebruiksvergunning is vereist in bouwwerken of inrichtingen waarin:

  1. meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn;
  2. bedrijfsmatig gevaarlijke stoffen worden opgeslagen zoals aangegeven in de Regeling Bouwbesluit 2003;
  3. aan meer dan vier personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden gegeven;
  4. aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft;
  5. aan meer dan vier personen woonverblijf zal worden verschaft, anders dan een huishouden per woning. Bijvoorbeeld een kamerverhuurbedrijf.
Daarnaast mogen gemeenten aanvullende voorwaarden en eisen stellen, deze kunt u bij de betreffende gemeente kosteloos opvragen.

Geldigheid gebruiksvergunning
De vergunningsplicht geldt voor nieuwbouw, voor bestaande bouw en voor tijdelijke bouwwerken. Soms kan de vergunningsplicht ontstaan bij wijziging van het gebruik.

Voor nieuwbouw of bij wijziging van het gebruik van een bestaand pand moet u de vergunning aanvragen vóór de ingebruikname van het pand. Voor bestaande bouwwerken zal de gemeente de eigenaren of huurders van vergunningplichtige gebouwen aanschrijven en bezoeken.

Procedure en bezwaar
Informeer bij de gemeente waar u bent gevestigd of zich gaat vestigen of u in aanmerking komt voor een gebruiksvergunning. De aanvraagformulieren kunt u bij de gemeente opvragen. In de Bouwverordening wordt aangegeven aan welke eisen de aanvraag moet voldoen. De behandeling van de aanvraag duurt 13 weken.

Burgemeester en wethouders kunnen de gebruiksvergunning weigeren of verlenen onder voorwaarden. Bent u het niet eens met het besluit of de voorwaarden, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. De brandweer controleert de naleving van de gebruiksvergunning.

<< terug
footer


Copyright © 2007 HORECAwijzer  |   Design & Webdevelopment by Webart Creations